Materiały dla mediów

Dla mediów


Sprawy publiczne potrzebują profesjonalnego wsparcia ze strony środowiska akademickiego. Dlatego utworzyliśmy Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Chcemy dostarczać precyzyjnych analiz i rekomendacji bazujących na badaniach naukowych. Wyniki naszych prac będą dotyczyły najważniejszych obszarów, w których realizowane są polityki publiczne.

Wierzymy, że dostarczając taką wiedzę pomożemy nie tylko osobom decydującym o działaniu państwa i samorządów. Chcemy także przyczynić się do zwrócenia uwagi opinii publicznej na tematy, które są naprawdę ważne dla naszej przyszłości. Sposób działania Centrum wpisane jest więc szybkie reagowanie na wyzwania i zagrożenia pojawiające się w sferze publicznej.

 


MATERIAŁY PRASOWE


Raport: Duży może więcej. Wyzwania dla bezpieczeństwa żywnościowego Polaków

Raport: Potencjał turystyczny terenów kombinatu w Nowej Hucie w perspektywie długookresowej

Raport: Suma wszystkich strachów. Polityka proodpornościowa jako odpowiedź na czasy polikryzysu

Raport: Zasadność funkcjonowania powiatów obwarzankowych w świetle 20 lat doświadczeń z samorządem powiatowym w Polsce

Raport: Infrastruktura doradztwa publicznego – przestrzeń – pośrednicy – techniki

Raport: Praca prawem nie towarem. Perspektywa wprowadzenia gwarancji zatrudnienia w Polsce

Raport: Post-prawda. Jak rodzą się społeczne bzdury?

Raport: „Działania władz rządowych i samorządowych na rzecz czystego powietrza”

Raport: „Rządzenie bez paternalizmu”

Raport: „Ostatni zgasi światło”

Czy Kraków może stać się miastem15-minutowych?

Raport: Świat na wynajem

Raport: Na wschód zwrot

Raport: Niewykorzystany potencjał

Raport: Rynek pracownika w państwie przedsiębiorców

Raport: W poszukiwaniu bezpiecznej przystani

Raport: Aktualizacja modelu restrykcji

Raport: Sytuacja miast powiatowych

Raport: Sanepid w ogniu

Raport: Edukować i karać

Raport: Cyfryzacja i rynek pracy

 


MATERIAŁY DO POBRANIA


 

KSIĘGA ZNAKU CPP

LOGOTYP CPP (PL)

LOGOTYP CPP (ENG)
  • Raport: Duży może więcej. Wyzwania dla bezpieczeństwa żywnościowego Polaków

    Bezpieczeństwo żywnościowe jest pojęciem bardzo wielowymiarowym. W wąskim rozumieniu (tzw. bezpieczeństwo żywności) mowa wyłącznie o jakości produktów żywnościowych, w tym głównie zdatności do spożycia. Ten wymiar bezpieczeństwa jest stosunkowo najlepiej opisany i zinstytucjonalizowany w postaci systemu urzędowej kontroli żywności (UKŻ), co jednak wcale nie oznacza, że nie generuje on żadnych zagrożeń. Szereg raportów, które ukazały […]

    Przeczytaj artykuł