Jak działamy?

Poznaj misję, wizję i nasze wartości!

Misja


 

 

„Badamy, programujemy, i rozwijamy polityki publiczne ukierunkowane na modernizację Państwa Polskiego. Działamy na wielu poziomach: międzynarodowym, krajowym, samorządowym, sektorowym. Dostarczamy wiedzy i narzędzi dla tych, którzy podejmują decyzje.”

 

 
  • LSA w gminie Skawina – pilotażowe wdrożenie koncepcji

    Polski system zarządzania kryzysowego okazał się zbyt mało elastyczny oraz niewystarczająco sprawny. Pandemia ujawniła deficyty systemu w zakresie aktualnej informacji o sytuacji w lokalnych społecznościach, o bieżących potrzebach oraz możliwościach dostarczenia odpowiedniego, szybkiego wsparcia tym, którzy go najbardziej potrzebują.  Zespół ds. Regionalnych Sieci Adaptacji (RSA) powstał w odpowiedzi na skomplikowaną sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju i […]

    Przeczytaj artykuł