Jak działamy?

Poznaj misję, wizję i nasze wartości!

Misja


 

 

„Badamy, programujemy, i rozwijamy polityki publiczne ukierunkowane na modernizację Państwa Polskiego. Działamy na wielu poziomach: międzynarodowym, krajowym, samorządowym, sektorowym. Dostarczamy wiedzy i narzędzi dla tych, którzy podejmują decyzje.”

 

 




  • Raport: Duży może więcej. Wyzwania dla bezpieczeństwa żywnościowego Polaków

    Bezpieczeństwo żywnościowe jest pojęciem bardzo wielowymiarowym. W wąskim rozumieniu (tzw. bezpieczeństwo żywności) mowa wyłącznie o jakości produktów żywnościowych, w tym głównie zdatności do spożycia. Ten wymiar bezpieczeństwa jest stosunkowo najlepiej opisany i zinstytucjonalizowany w postaci systemu urzędowej kontroli żywności (UKŻ), co jednak wcale nie oznacza, że nie generuje on żadnych zagrożeń. Szereg raportów, które ukazały […]

    Przeczytaj artykuł