Rada Centrum


 

Stanisław Mazur członek rady Centrum Polityk Publicznych

prof. UEK, dr hab. Stanisław Mazur

Doktor habilitowany nauk o polityce, profesor UEK, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Specjalizuje się w politykach publicznych, administracji publicznej i zarządzaniu instytucjami publicznymi. Działa w International Public Policy Association.

Członek Komitetu Sterującego ds. Rozstrzygnięć Strategicznych w ramach prac nad Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” oraz Rady Programowej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie. W latach 2009-2015 działał w Radzie Służby Cywilnej przy Prezesie Rady Ministrów. Od 2008 r. do 2012 r. pracował w Zespole ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. W latach 2007-2009 był prezesem Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie. Był dziekanem Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Redaktor naczelny kwartalnika „Zarządzanie Publiczne/Public Governance”.

Autor ponad 150 opracowań naukowych publikowanych w wydawnictwach krajowych (m.in. PWN, Scholar) oraz zagranicznych (Routledge, Peter Lang Publishing, Cambridge University Press, Oxford University Press), a także przeszło 130 ekspertyz z szeroko rozumianych polityk publicznych i zarządzania publicznego.


 

Krzysztof Głuc członek rady Centrum Polityk Publicznych

dr Krzysztof Głuc

Dyrektor Departamentu Zasobów i Rozwoju na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, wcześniej dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej (w latach 2016-2020).

Absolwent historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, doktorat w National Louis University w Chicago/USA, ukończył też studia podyplomowe w zakresie „Prawnych i finansowych aspektów nadzoru właścicielskiego” w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu oraz „Współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Ekspert w wielu projektach rozwojowych na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego angażujących instytucje samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz firmy. Specjalista w zakresie zarządzania projektami infrastrukturalnymi współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.


 

Piotr Kopyskiciń dyrektor Centrum Polityk Publicznych

dr Piotr Kopyciński

Doktor nauk ekonomicznych, dyrektor Centrum Polityk Publicznych oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (w latach 2014-2016 oraz od 2020 r.).

Absolwent specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2005 r.). Od października 2014 r. adiunkt w Katedrze Gospodarki Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Ekspert w wielu projektach badawczo-wdrożeniowych w zakresie analizy polityk publicznych, innowacyjności oraz rozwoju regionalnego i lokalnego, a także autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w tych obszarach. Członek Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2013-2020.


 

Bartłomiej Biga członek rady Centrum Polityk Publicznych
dr Bartłomiej Biga

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, rzecznik prasowy Centrum Polityk Publicznych.

Zawodowo przekonuje ludzi, że ekonomia jest piękna, prawo nie musi być nudne, a naukowiec może mówić w sposób zrozumiały. Jest zaangażowany w ruch ekonomii wartości Open Eyes Economy. Prowadzi też bloga i podcast Wiedza Nieoczywista.

Zajmuje się przede wszystkim ekonomiczną analizą prawa i polityk publicznych, własnością intelektualną, ekonomią behawioralną oraz gospodarką cyfrową.