Kim jesteśmy?

Poznaj nas bliżej

O nas


Centrum Polityk Publicznych (CPP) jest akademickim ośrodkiem badań podejmującym kluczowe problemy administracji publicznej, gospodarki publicznej oraz zarządzania publicznego.

CPP działa w ramach Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Z Centrum współpracuje kilkudziesięciu ekspertów/badaczy z wiodących krajowych i międzynarodowych ośrodków badawczych.

Zespoły funkcjonujące w ramach CPP pracują nad projektami badawczo-rozwojowymi w kilku obszarach, m.in. takich jak: gospodarka i finanse, nauka i edukacja, samorząd terytorialny, środowisko, usługi publiczne, zarządzanie publiczne. Efektem prac tych zespołów są ekspertyzy i raporty, które w różnej formie są prezentowane przez Centrum.
  • Raport: Duży może więcej. Wyzwania dla bezpieczeństwa żywnościowego Polaków

    Bezpieczeństwo żywnościowe jest pojęciem bardzo wielowymiarowym. W wąskim rozumieniu (tzw. bezpieczeństwo żywności) mowa wyłącznie o jakości produktów żywnościowych, w tym głównie zdatności do spożycia. Ten wymiar bezpieczeństwa jest stosunkowo najlepiej opisany i zinstytucjonalizowany w postaci systemu urzędowej kontroli żywności (UKŻ), co jednak wcale nie oznacza, że nie generuje on żadnych zagrożeń. Szereg raportów, które ukazały […]

    Przeczytaj artykuł