Prezentujemy nowy raport CPP UEK poświęcony analizie wybranych krajów regionu sąsiedztwa wschodniego UE w aspekcie promocji współpracy w obszarze nowoczesnych technologii.

Tym razem nasi eksperci skupili się analizie potencjału krajów wschodniego sąsiedztwa w zakresie współpracy technologicznej z UE oraz stosowanych instrumentów i narzędzi promocji technologii odnawialnych źródeł energii.

– Polska Polityka Wschodnia winna przybrać charakter dyplomacji gospodarczej  i wspierania gospodarek krajów wschodnich. Współpraca z tymi krajami powinna opierać się na wspomaganiu ich potencjału rozwojowego np. w zakresie innowacyjności, i krajowych inteligentnych specjalizacji. W raporcie skupiliśmy się na technologiach związanych z zieloną energią, gdyż kraje sąsiedztwa wschodniego UE posiadają duży potencjał w ich rozwoju – komentuje Rafał Lisiakiewicz, lider zespołu.

Najciekawsze wnioski płynące z raportu:

  • Bank Światowy wskazywał, że udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii w Armenii i Gruzji był wyższy niż w Polsce i Niemczech. Bardzo wysokie i porównywalne z Niemcami wartości odnotowywała Mołdawia.
  • Kraje, które nie posiadają tradycyjnych źródeł energii są uzależnione od jej importu, co często generuje polityczną zależność. Zwrócenie uwagi na potencjalne nowe technologie w energetyce może zmienić sytuację tych krajów i rozwiązać część wyzwań przed nimi stojących.
  • Największy potencjał w sferze OZE posiada Federacja Rosyjska. W Rosji pod względem ewentualnego wykorzystania pierwsze miejsce zajmuje energia geotermalna. Szacuje się, że rezerwy energii geotermalnej w Rosji są 10-15 razy większe niż rezerwy paliw kopalnych w tym kraju.
  • W Azerbejdżanie potencjał OZE wynosi powyżej 24 GW. Na energię słoneczną przypada 23 040 MW, na energię wiatrową – 3000 MW, na biomasę – 380 MW, na energię termalną – 800 MW, a potencjał małych hydroelektrowni to 520 MW.
  • Ze wszystkich źródeł OZE w Kazachstanie największy potencjał ma energia wiatru – na ok. 50% terytorium kraju prędkość wiatru wynosi 4-5 m/s na wysokości 30 metrów.

Więcej w raporcie: Na wschód zwrot. Potencjał sektora energii odnawialnej wybranych krajów regionu sąsiedztwa wschodniego UE

infografika: na wschód zwrot

 

***

Zachęcamy do zapoznania się również z innymi raportami przygotowanymi przez naszych ekspertów, które można znaleźć w zakładce publikacje.

Czytaj również: