Doktor nauk humanistycznych, politolog, specjalność: stosunki międzynarodowe. Od 2010 r. pracownik Katedry Studiów Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Członek organizacji międzynarodowych, m.in. The Central and East European International Studies Association.

Realizował projekty współpracy z krajami wschodnimi, np. Akademie Rynków Wschodnich; badania z Instytutem Europy Rosyjskiej Akademii Nauk.

Autor kilkudziesięciu  publikacji dotyczących polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, stosunków polsko-rosyjskich, polskiej polityki zagranicznej.

Czytaj również: