Wraz z reformą powiatową z mapy administracyjnej Polski zniknęło 31 miast wojewódzkich, a w miejsce 49 województw utworzono 16 regionów. Bycie miastem wojewódzkim było i jest uznawane za ważny czynnik rozwoju. Utrata tego statusu oznacza ograniczenie wielu przywilejów, obniżając znaczenie danego ośrodka miejskiego.

Najnowszy raport Centrum Polityk Publicznych UEK skupia się na konsekwencjach jakie przyniosła „reforma powiatowa” w Polsce oraz zarysowuje trudną sytuację gospodarczo-społeczną byłych miast wojewódzkich. Według raportu miasta, które utraciły status miasta wojewódzkiego zanotowały znacznie większy spadek liczby ludności (średnio o 6,7%) niż w przypadku aktualnych stolic województw (spadek poniżej 2%). Spadek dotyczy również wskaźnika atrakcyjności inwestycyjnej oraz poziomu dochodów.

Celem przygotowanej ekspertyzy jest określenie, z jednej strony, aktualnej sytuacji byłych miast wojewódzkich oraz ich problemów i barier rozwojowych, a z drugiej – odpowiedź na pytanie, na ile utrata statusu miasta wojewódzkiego wpłynęła na rolę i znaczenie miasta w regionie.

– komentuje autor raportu Jakub Kwaśny.

 

Pełną treść raportu można znaleźć TUTAJ.

 

Czytaj również: