Doktor nauk ekonomicznych, dyrektor ds. rozwoju studiów podyplomowych Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2009 r. pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Aktywny samorządowiec, od 2006 r. radny Rady Miejskiej w Tarnowie, a od 2018 r. jej przewodniczący. Członek polskiej delegacji do Komitetu Regionów Unii Europejskiej.

Autor lub współautor wielu publikacji naukowych z zakresu samorządu terytorialnego, rozwoju regionalnego i polityki spójności Unii Europejskiej. W 2019 r. wydał monografię pt. Trzydzieści lat samorządności terytorialnej w Polsce: gospodarka rozwój reformy.

Czytaj również: