Przed laty miastom tracącym status wojewódzkiego obiecywano rekompensatę strat w postaci decentralizacji urzędów. Tak się nie stało. „Gazeta Wyborcza” pisze o raporcie CPP.

Wraz z reformą powiatową z mapy administracyjnej Polski zniknęło 31 miast wojewódzkich, a w miejsce 49 województw utworzono 16 regionów. Bycie miastem wojewódzkim było i jest uznawane za ważny czynnik rozwoju. Utrata tego statusu oznacza ograniczenie wielu przywilejów, obniżając znaczenie danego ośrodka miejskiego – sytuacji byłych miast wojewódzkich w 20 lat po „reformie powiatowej” poświęcony jest raport Centrum Polityk Publicznych UEK dr Jakuba Kwaśnego. Skupia się na konsekwencjach jakie przyniosła „reforma powiatowa” w Polsce oraz zarysowuje trudną sytuację gospodarczo-społeczną byłych miast wojewódzkich.

– Te miasta niewątpliwie straciły na statusie, bo bycie miastem wojewódzkim zawsze dawało pewien prestiż, straciły też na znaczeniu politycznym i administracyjnym. Z czasem straty wyrównały im w pewnym stopniu środki unijne. A nadchodzący czas może być jeszcze lepszy, bo moda na wielkie miasto trochę mija, upowszechnia się też praca zdalna – mówi dla „Wyborczej” Jakub Kwaśny.

Według raportu Centrum Polityk Publicznych miasta, które utraciły status miasta wojewódzkiego zanotowały znacznie większy spadek liczby ludności (średnio o 6,7%) niż w przypadku aktualnych stolic województw (spadek poniżej 2%). Spadek dotyczy również wskaźnika atrakcyjności inwestycyjnej oraz poziomu dochodów.

GW przytacza wnioski z badań ankietowych przeprowadzonych na potrzeby raportu. Pytano w nich samorządowców, czy działania władz centralnych zrekompensowały ich miastom utratę statusu stolicy województwa. „Wskazań nie było wiele, wymieniano przede wszystkim powstanie nowych uczelni, np. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku czy Tarnowie, starostw powiatowych czy instytucji kultury, np. Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie” – czytamy w „Gazecie Wyborczej.”

Więcej: Gazeta Wyborcza https://wyborcza.pl/7,155287,26757768,tarnow-biala-podlaska-czestochowa-ktorym-dawnym-miastom.html 

Czytaj również: