Sektor IT na Białorusi jest jednym z najbardziej nowoczesnych i najbardziej dynamicznie rozwijających się w tym kraju. W 2015 r. wynosił on 3,5% PKB, a w 2019 r. stanowił już 6,6%, co jest sporym odsetkiem jak na kraj opierający swą gospodarkę głównie na przemyśle. Niestety rozwój ten uległ zatrzymaniu. Przyczyną był jego nowoczesny charakter i zagrożenie jakie niósł dla lokalnej władzy.

Obraz Białorusi w Polsce jest niezwykle zakłamany. Sukces tamtejszego sektora IT stał się przyczyną problemów informatyków na Białorusi. Polska może stać się miejscem docelowym ich emigracji. Pytanie, czy nie jest spóźniona w tym wyścigu?

– mówi Rafał Lisiakiewicz, jeden z autorów raportu przygotowywanego dla Centrum Polityk Publicznych UEK.

Według badań, dyrektorzy finansowi białoruskich firm działających w obszarze informacji i komunikacji rozważają częściowe przeniesienie biznesu za granicę lub możliwość tymczasowego przeniesienia części pracowników do innych krajów. Według Raportu Deloitte, 13% z nich rozpatruje wariant tymczasowej relokacji za granicą części pracowników natomiast kolejne 13% częściowe przeniesienie biznesu .
Warto również zwrócić uwagę na fakt, że w białoruskim ustawodawstwie przy rejestracji firmy nie uwzględnia się kategorii „startupu”, dlatego na Białorusi do tej pory nie było danych statystycznych o ich liczbie. Dopiero w 2019 r. powstała pierwsza rzetelna baza zawierająca informacje na temat ponad 1000 białoruskich startup-ów.

Szansa dla Polski?

Napływ pracowników białoruskich do Polski obserwowany jest już od kilku lat. Obywatele Białorusi są drugą grupą narodową najliczniej przekraczającą granice Polski. W 2019 r. 5991 Białorusinów złożyło w Polsce wnioski o pobyt stały i była to druga grupa narodowa po Ukraińcach (8474 wniosków). Dodatkowo, na pobyt czasowy w 2019 r. wnioski złożyło 6636 Białorusinów.

Pracownicy z Białorusi mogą stanowić częściowe remedium na wyzwania demograficzne i modernizacyjne Polski. Budowa właściwej strategii w odniesieniu do białoruskich pracowników sektora IT na polskim rynku powinna nosić znamiona strategicznego planowania uwzględniającego nie tylko samo reagowanie na ich napływ, ale również odpowiednie skonstruowanie całościowej oferty i działań nakierowanych na pozyskiwanie pracowników.

Represje polityczne i niesprzyjający klimat do prowadzenia biznesu na Białorusi sprawiły, że pracownicy zaczęli emigrować za granicę. Jest to szansa dla Polski na stworzenie atrakcyjnej oferty dla Białorusinów myślących o przybyciu do naszego kraju. W naszej ekspertyzie chcemy przedstawić rekomendacje, które pozwolą na jej kompleksowe przygotowanie. Mamy nadzieję, że raport wzbudzi dyskusję wokół przyszłości i potrzeb polskiego rynku pracy – komentuje ekspert.

Raport „Sektor IT na Białorusi – wysoko-technologiczna wyspa w postsowieckiej gospodarce, a perspektywy realokacji do Polski” pojawi się na stronie Centrum Polityk Publicznych UEK na początku 2021 r.

***

Autorzy:
Zofia Gródek-Szostak, Karolina Kotulewicz-Wisińska, Rafał Lisiakiewicz, Wojciech Zysk

Czytaj również: