Kategoryzacja gmin to narzędzie ułatwiające władzom krajowym i regionalnym działania w zakresie kształtowania polityki miejskiej, finansów publicznych, zagospodarowania przestrzennego, transportu i innych polityk , w ramach których podejmuje się inwestycje publiczne. Jednak w szerszej perspektywie to także możliwość zmiany sposobu postrzegania terytorialnego wymiaru państwa, instytucji i polityk publicznych oraz ściśle z nimi związanych zagadnień reprezentacji interesów lokalnych, komunikowania czy też radzenia sobie z problemami zróżnicowania dostępu do usług publicznych.

Postulat kategoryzacji gmin pojawiał się w dyskusjach o stanie samorządu terytorialnego wielokrotnie. Najczęściej w kontekście zróżnicowania sposobów kształtowania finansów JST, czasami również jako konstatacja ustrojowej nieefektywności istniejącego modelu. Dlatego prace jednego z zespołów badawczych CPP UEK, pod kierownictwem Rafała Matyi, skoncentrowały się właśnie na analizie koncepcji kategoryzacji gmin jako narzędzia pozwalającego na optymalizację polityk publicznych i ich analizę pod kątem terytorialnego zróżnicowania dostępu do usług publicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z zarysem projektu i krótkim wprowadzeniem Rafała Matyi. W zakładce Publikacje można zapoznać się również z analizą autorstwa Igora ZachariaszaKategoryzacja gmin – z perspektywy świadczenia usług publicznych„.

Publikacja pełnego raportu została zaplanowana na czerwiec 2021 r.

 

Czytaj również: