Doktor habilitowany nauk społecznych. Od 2019 r. profesor w Katedrze Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Politolog, publicysta na stałe współpracujący z „Tygodnikiem Powszechnym” i „Nową Konfederacją”. Ostatnio opublikował esej Wyjście awaryjne. O zmianie wyobraźni politycznej (Karakter, 2018), analizę przekształceń elit III Rzeczpospolitej (wspólnie z Błażejem Sajdukiem) Wybory 2014-2015 a przemiany elit politycznych Trzeciej Rzeczpospolitej (OMP, 2017) oraz obszerne studium Rywalizacja polityczna w Polsce (OMP, 2014). Jest też współautorem książki Polska polityka migracyjna. W poszukiwaniu nowego modelu (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2015) oraz raportu Państwo i my. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej (red. Jerzy Hausner, Stanisław Mazur, Fundacja GAP, 2015).

Czytaj również: