W ostatnim czasie można zaobserwować dużą intensyfikację różnych działań państwa nakierowanych na poprawę jakości powietrza w Polsce. Działania te podejmowane są zarówno na poziomie rządowym (centralnym), jak i samorządowym (regionalnym i lokalnym). Następuje to poprzez różnego rodzaju rozwiązania prawne przybierające formę zakazów, nakazów lub zachęt. Przyjmowane są m.in. programy ochrony powietrza, uchwały antysmogowe oraz ustanawia się zachęty mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych (termomodernizacja).

Niniejsze opracowanie przybliża problematykę polityk publicznych w zakresie ochrony powietrza oraz wybrane rozwiązania i działania na rzecz czystego powietrza, a w szczególności te podejmowane w jednostkach samorządu terytorialnego w województwie małopolskim. Przedstawiono także wykorzystanie środków unijnych w regionalnej polityce ochrony powietrza – projekt LIFE pn. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze. W końcowej części zaprezentowano działania podejmowane w gminach (tzw. dobre praktyki).

Raport został przygotowany przez zespół w składzie: Adam Drozdek (UEK), Szymon Duman (wójt Gminy Stryszów), Ambroży Mituś (UEK), Jakub Olech (UEK), Aleksandra Pup (Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego).

Oddajemy w Państwa ręce nowy raport: „Działania władz rządowych i samorządowych na rzecz czystego powietrza” który powstał w ramach Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Czytaj również: