Osiągnięcie wysokiego odsetka osób zaszczepionych jest jedyną drogą zapewniającą trwałe zniesienie restrykcji i zmniejszenie strat wywołanych pandemią COVID-19 pisze dr Błażej Mazur w „Gazecie Prawnej”.

Ekspert Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oceniał wpływ pojawienia się drugiego – obok restrykcji – realnego narzędzia do walki z pandemią.
Więcej: https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1498482,szczepionki-przeciw-koronawirusowi-zaufanie-spoleczenstwo.html 

W analizie „Trzy ważne pytania” na łamach gazety dr Mazur przekonuje, że „w polskich warunkach kluczową przeszkodą dla osiągnięcia odporności populacyjnej jest niechęć do szczepienia się wynikająca z braku zaufania do rządu i firm farmaceutycznych. Jako państwo musimy zmierzyć się nie tylko z wyzwaniem krótkookresowym, czyli budową systemu szczepień, lecz także długookresowym, czyli pokonaniem nieufności przy zwiększeniu skuteczności w zarządzaniu pozostałymi restrykcjami.”

Ekspert przyznaje, że jego zespół badawczy wskazuje, by koszty medyczne były rozpatrywane łącznie ze społeczno-ekonomicznymi: „dotyczy to tak zarządzania restrykcjami, jak i planowanego procesu szczepień.”

Co istotne przy zarządzaniu restrykcjami „w dalszej perspektywie należy wziąć pod uwagę włączenie odsetka zaszczepionych mieszkańców i ozdrowieńców do kryteriów nakładania obostrzeń na poziomie powiatu. Funkcjonowanie niektórych firm mogłoby być uzależnione od zaszczepienia pracowników, a pewne usługi – świadczone klientom z potwierdzoną odpornością.”

 

Więcej: https://www.gazetaprawna.pl/?utm_source=toplinks&utm_medium=dziennik

Czytaj również: