Doktor nauk ekonomicznych.

Od 2019 r. adiunkt w Katedrze Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej UEK, wcześniej pracownik Katedry Ekonometrii UEK. Specjalista w zakresie wykorzystania metod ilościowych we wspieraniu polityk publicznych (w tym prognozowania probabilistycznego, analiz ryzyka, analiz nieefektywności). Odpowiedzialny za sporządzanie prognoz makroekonomicznych w następujących projektach: Instrument Szybkiego Reagowania, Monitorowanie bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach. Autor i współautor publikacji wielu naukowych.

Czytaj również: