26 listopada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się debata „GOSPODARKA. Czy leci z nami pilot?”, podczas której rozmawiano o trudnej sytuacji gospodarki związanej z pandemią koronawirusa.

To już drugie spotkanie z cyklu debat „Przemyśleć Kraków i Małopolskę. Perspektywa 2030”, zorganizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Centrum Polityk Publicznych, Krakowskie Stowarzyszenie Edukacji „EKONMED” wraz z Władzami samorządowymi Miasta i Województwa.

W dyskusji udział wzięli: dr hab. Robert Tomanek, prof. UE, prof. dr hab. med. Andrzej Matyja, Piotr Ziętara, Paweł Suliński oraz dr hab. Anna Moździerz, prof. UEK. Spotkanie poprowadził redaktor Zbigniew Bartuś, publicysta Dziennika Polskiego i mediów Grupy Polska Press.

Po raz drugi spotykamy się w cyklu debat „Przemyśleć Kraków i Małopolskę. Perspektywa 2030”. (…) Poruszymy dziś kwestie, które dotyczą spraw lokalnych – tego, co dzieje się w Krakowie, z czym mierzą się przedsiębiorcy, jak reaguje nasza gospodarka. Będziemy sięgać także do tematów natury ogólnej, próbując zrozumieć, jak zmienia się świat gospodarki

– mówił podczas wprowadzenia do debaty dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Uczestnicy debaty zastanawiali się, czy zmiany, których aktualnie jesteśmy świadkami, wywrócą paradygmat ekonomii? Jak będzie wyglądała gospodarka Krakowa bez turystów, co z usługami komunalnymi, jak pandemię przetrwają usługi dla biznesu, których stolica Małopolski stała się jednym z centrów? Jak i gdzie szukać równowagi między gospodarką, a medycyną? Co w swoich strategiach rozwoju powinny zmienić władze instytucji publicznych? I jaką rolę w zmieniającej się gospodarce ma spełniać rząd?

W drugiej części debaty omówiono wyniki ankiety internetowej, dotyczącej sytuacji gospodarczej Krakowa i regionu, którą przeprowadzono przed spotkaniem. Na cztery zawarte w niej pytania odpowiedziało 233 uczestników.

W kontekście opustoszałych przestrzeni biurowych, zapytano o to, „czy biura i biurowce są przyszłością Krakowa?”. Odpowiedź „tak” wybrało 49,4% uczestników, z kolei 50,6% uważa, że „nie”.

67,8% ankietowanych sądzi, że „miasto i region powinny kontynuować swój rozwój, opierając go na sektorze turystycznym, zwłaszcza na turystach zagranicznych”. Przeciwnego zdania jest 32,2% badanych.

Trzecie pytanie dotyczyło tego, „kto w 2021 roku powinien decydować o ewentualnych obostrzeniach, ograniczeniach, nakazach i zakazach w poszczególnych sektorach gospodarki Krakowa”. 15,9% badanych wskazało lekarzy, 17,6% – rząd, a 27,9% wybrało odpowiedź samorząd regionu (Zarząd Województwa Małopolskiego i Sejmik). Najwięcej, bo aż 38,6% ankietowanych sądzi, że o ewentualnych obostrzeniach w tym zakresie powinien decydować samorząd miasta, czyli prezydent Krakowa i radni.

W ostatnim pytaniu ankietowanych zapytano, „czy w związku z pandemią rozważają lub rozważali zmianę miejsca zamieszkania na inne województwo lub inny kraj”. Zdecydowana większość – 81,6% wybrała odpowiedź „nie”. Chęć zmiany miejsca zamieszkania rozważało 18,5% ankietowanych.

Wszystkich, którzy nie mogli uczestniczyć na żywo w debacie zachęcamy do obejrzenia retransmisji spotkania:

Czytaj również: