Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor UEK, wykładowca, ekspert. Od ponad 25 lat związany z Katedrą Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Jego zainteresowania naukowe/badawcze koncentrują się m.in. na problematyce bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ekonomiki handlu zagranicznego, międzynarodowego handlu usługami, Fair Trade oraz społecznej odpowiedzialności firm (CSR) w dobie globalizacji i internacjonalizacji. Autor i współautor ponad 100 publikacji o tematyce handlu międzynarodowego i stosunków gospodarczych. W ramach programu edukacji ekonomicznej – projekt Radia Kraków realizowany z Narodowym Bankiem Polskim – prowadzi „Radiową Poradnię Ekonomiczną”.

Czytaj również: