Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Organizacjami Publicznymi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Ekspert w wielu projektach badawczo-wdrożeniowych w obszarze samorządu terytorialnego, w tym w zakresie zarządzania jakością w administracji samorządowej oraz analizy polityk publicznych.

Autor i współautor publikacji naukowych dotyczących zarządzania publicznego, funkcjonowania administracji samorządowej, zarządzania jakością w administracji lokalnej. Współtwórca metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego.

Czytaj również: