Ekonomista, od 2013 r. związany z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Uczestniczy w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych i wdrożeniowych związanych m.in. z problematyką zarządzania publicznego, rewolucji przemysłowej 4.0, przedsiębiorczości oraz współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi.

W latach 2016-2017 pracownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej UEK. Pełni funkcję członka Rady Fundacji GAP. Obecnie przygotowuje doktorat z problematyki wykorzystania analiz big data w procesach decyzyjnych w obszarze inteligentnego transportu.

Czytaj również: