Doktor nauk ekonomicznych, główny ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Od 2009 r. pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, obecnie adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych.

Ekspert w zakresie analizy polityki publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej polityki edukacyjnej. Koordynator zespołów eksperckich, m.in. zespołu odpowiadającego za ewaluację ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (2016-2017) oraz przygotowanie reformy systemu pomocy materialnej dla studentów (2019-2021).

Czytaj również: