Doktor z dziedziny planowania urbanistycznego, energetycznego i środowiskowego (Politechnika w Turynie). Magister inżynierii ochrony środowiska (University of Nottingham).

Jego zainteresowania badawcze obejmują ekonomię polityczną przemian energetycznych, innowacje i zmiany klimatyczne, zarządzanie powiązaniami woda-energia-żywność oraz obszary związane z wykorzystaniem narzędzi generowania scenariuszy.

Brał udział w realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych, m.in.: MILESECURE 2050: Wielowymiarowy wpływ europejskiej strategii niskoemisyjnej na bezpieczeństwo energetyczne i wymiar społeczno-gospodarczy do 2050 r.; POCACITO: Post-emisyjne miasta jutra; INSPIRE: Wpływ zmian klimatycznych na degradację gleby i społeczeństwo w Kazachstanie; PERSEUS: Plan ustanowienia uniwersytetów dla społeczeństwa zorientowanych na badania naukowe, naukę i przedsiębiorstwa.

Czytaj również: