Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Ekspert w wielu projektach badawczo-wdrożeniowych w zakresie rynku pracy oraz analizy polityk publicznych, m.in.: „Małopolski system analiz i programowania polityk rynku pracy” (ZPORR), „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” (PO KL), „Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy” (PO KL), „Combating inequalities through innovative social practices of, and for, young people in cities across Europe” (7 Program Ramowy UE). Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w tych obszarach.

Czytaj również: