Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt oraz autor i kierownik specjalności studiów magisterskich Europa Środkowa oraz Analiza politologiczna i dyplomacja publiczna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ekspert w projektach samorządowych. Współpracowniczka Słowackiej Akademii Nauk. Autorka publikacji z zakresu systemów partyjnych i populizmu (Partie populistyczne w Czechach i na Słowacji) oraz samorządu i polityki mniejszościowej w państwach Europy Środkowej (Catch-all – czy można oprzeć się tendencjom? Partie węgierskiej mniejszości narodowej w Rumunii i na Słowacji czy Partie mniejszości węgierskiej na Słowacji w latach 1989–1998. Aktorzy, elity, wyborcy.). Popularyzatorka nauki i współzałożycielka naukowo-edukacyjnej fundacji Stan.

Czytaj również: