Doktor nauk ekonomicznych (dyscyplina: nauki o zarządzaniu), trener, ekspert samorządowy, wykładowca.  Przez 20 lat związany z samorządem regionalnym.

Pełnił funkcję dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odpowiedzialny za wdrażanie regionalnych programów operacyjnych oraz programów związanych z rozwojem wsi. Zaangażowany w przygotowanie programów i projektów o charakterze strategicznym oraz operacyjnym, ekspert w projektach o społecznym charakterze oraz w przedsięwzięciach międzynarodowych. Autor i współautor publikacji na temat  zarządzania projektami i polityki spójności UE.

hubertguz.pl

Czytaj również: