Doktor habilitowany nauk społecznych. Od 2013 r. profesor Akademii Ignatianum w Krakowie, kierownik Katedry Polityki Publicznej i Administracji, a od 2018 r. prorektor tej uczelni.

Politolog, wcześniej również publicysta (m. in. „Tygodnik Powszechny”, „Gazeta Wyborcza”, „Nowe Państwo”). Doradca m.in. Prezydenta Miasta Krakowa oraz pełnomocnika Rządu ds. Reform Ustrojowych Państwa. Autor wielu publikacji na temat reform ustrojowych w Europie Środkowej i Wschodniej, ostatnio m.in. w monografii wydanej przez Routledge (2020)  opublikował rozdział o polityce polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj również: