Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor UEK, kierownik Katedry Polityk Regulacyjnych, Dyrektor Instytutu Polityk Publicznych i Administracji w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Ekspert w wielu projektach badawczych i wdrożeniowych. Interesuje się problematyką funkcjonowania administracji publicznej i jej otoczenia społeczno-gospodarczego. Autor kilkudziesięciu publikacji, w szczególności z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, kontroli zarządczej, zamówień publicznych i gospodarki.

Czytaj również: