Doktor nauk ekonomicznych. Od 2009 r. adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Specjalizuje się w problematyce transformacji polityczno-gospodarczej i społecznej państw b. ZSRR, procesach integracyjnych na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, systemów politycznych i gospodarczych państw WNP, stosunków bilateralnych Federacji Rosyjskiej z państwami regionu, stosunków Unii Europejskiej z państwami WNP oraz w tematyce Polonii w państwach b. ZSRR. Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących tych obszarów.

Czytaj również: