Prezentujemy nowy raport CPP UEK autorstwa Beaty Buchelt, Iwony Kowalskiej-Bobko oraz Tomasza Masłyka. Eksperci CPP zbadali kondycję polskich medyków, zapytali o ich plany i wystawili systemowe rekomendacje.

!POBIERZ RAPORT!

Pandemia spowodowała, że co trzeci badany pracownik ochrony zdrowia rozważa odejście z pracy, wyjazd za granicę albo zmianę zawodu. O wypełnienie ankiety poproszono lekarzy i stomatologów. Na zaproszenie do badań odpowiedziało 2 691 pracowników ochrony zdrowia.

Badanych zapytano, do czego prowadzą niedobory personelu w ochronie zdrowia. Najczęściej wskazywano na przepracowanie pracowników medycznych (71%). Ponad połowa respondentów zaznaczyła, że niedobory te wpływają także na jakość udzielanych świadczeń (54%), a w konsekwencji – na dostępność świadczeń (43,8%). Jedynie co dziesiąty ankietowany (14%) był zdania, że niedobory personelu wywierają wpływ na liczbę udzielanych świadczeń.

Rekomendacje?

Potrzebujemy nowych rozwiązań i przyspieszenia działań legislacyjnych związanych z nadawaniem nowych uprawnień w poszczególnych zawodach medycznych. Taki model niwelowania skutków deficytów jest od wielu lat stosowany w innych krajach europejskich i jest rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia – podkreśla prof. Beata Buchelt. – Kadry posiadające najwyższe kompetencje i najbardziej „deficytowe” powinny być odciążone zarówno od zadań administracyjnych i organizacyjnych, jak również mniej wymagających czynności medycznych.

Wyniki badań mogą budzić niepokój

„Co trzeci respondent przyznał, że pandemia nie miała wpływu na jego plany związane z wykonywaniem zawodu (34%). Pozostali natomiast rozważają pewne zmiany. I tak, co dziesiąty badany nosi się z zamiarem odejścia z miejsca pracy (12%) lub wyjazdu za granicę (12%). Pewna część ankietowanych myśli o odejściu z zawodu (8%), natomiast 34% o ograniczeniu aktywności zawodowej” – czytamy w raporcie. Nasi lekarze najczęściej planują emigrację do krajów skandynawskich (38%), do Niemiec (37%), Wielkiej Brytanii (17%), Szwajcarii (9,3%), a nawet do Nowej Zelandii (5,2%). Wśród badanych lekarzy najbardziej radykalne decyzje chcą podjąć rezydenci.

Analizując dane dotyczące emocji i stanów towarzyszących lekarzom podczas pandemii, można wyraźnie zauważyć, że ich kondycja psychiczna wyraźnie się pogorszyła – ocenia prof. Beata Buchelt. I dodaje: – Wyniki badań wyraźnie wskazują na to, że brakuje profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi. Lekarze, zwłaszcza młodzi, zwracają uwagę na niekompetencję ich bezpośrednich przełożonych w zakresie zarządzania. Ordynator czy kierownik oddziału to menedżerowie liniowi, którzy powinni być przygotowywani do pełnienia funkcji menedżerskich. To jest kierunek, który powinni zmieniać decydenci zarządzający ochroną zdrowia w Polsce.

Zapraszamy do lektury raportu!

Czytaj również: