Pierwszy raport, zatytułowany „Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski”, był reakcją naszego zespołu autorskiego na zmiany instytucjonalne, które zaczęły się w Polsce od 2016 r. i wpłynęły niekorzystnie na politykę gospodarczą państwa oraz stabilność warunków funkcjonowania przedsiębiorstw. Od tamtego bowiem czasu zaczął się w Polsce proces ograniczania autonomii instytucji, które w normalnych warunkach wykorzystują ją, by sprzyjać utrzymywaniu się równowagi w gospodarce i stabilności warunków działania biznesu. Postanowiliśmy wtedy poddać analizie wpływ dokonujących się zmian instytucjonalnych i w sposobie prowadzenia polityki gospodarczej na wiarygodność ekonomiczną Polski.

Celem naszych analiz było określenie, na ile zmieniająca się wiarygodność ekonomiczna państwa wpływa na oceny zagranicznego i krajowego biznesu, dotyczące tego, czy władze naszego kraju zapewnią równowagę w gospodarce i stabilność warunków funkcjonowania przedsiębiorstw. Analizy tego rodzaju są ważne, ponieważ obniżająca się wiarygodność ekonomiczna państwa rodzi niepewność, a to z natury rzeczy zmniejsza wysokość oczekiwanych przez przedsiębiorstwa stóp zwrotu z inwestycji. Jednym z najważniejszych efektów jest obserwowany w Polsce spadek udziału inwestycji przedsiębiorstw w PKB.

Od czasu opublikowania poprzedniego raportu „Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski” sytuacja nie zmieniła się na lepsze. Nadal trwał proces erozji jakości instytucji, a nadmierna ekspansja fiskalna rodziła rosnące zadłużenie państwa – w dużej mierze w sposób pozostający poza kontrolą Sejmu. Rosnące w niepohamowany sposób wydatki publiczne z natury rzeczy powodowały zwiększanie się przybierającego różne formy fiskalizmu. Zjawiska te rodziły obawy dotyczące dalszego rozwoju sytuacji w gospodarce i związane z tym obawy o niestabilność warunków działania przedsiębiorstw. W takiej sytuacji nasz zespół autorski poczuł się zobowiązany, by przygotować kolejny raport dokumentujący proces pogarszania się jakości instytucji i prowadzonej w Polsce polityki gospodarczej.

Raport dostępny TUTAJ

Raport „Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski – edycja II” powstał dzięki współpracy Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF) oraz Open Eyes Economy Summit (OEES). Po raz pierwszy, w skrótowej wersji, został przedstawiony na EKF w Sopocie 5 czerwca 2023 r. Pełna wersja raportu została ogłoszona na ósmej edycji Kongresu OEES w Krakowie 22 listopada 2023 r.

Czytaj również: