Większość z przeprowadzonych w ostatnich latach badań naukowych przewiduje utratę miejsc pracy z powodu wdrożenia nowych technologii (robotyzacji, cyfryzacji i autonomizacji). Prognozy te opierają się na analizie elastyczności popytu, zdolności technologii do zastępowania pracy ludzi oraz potencjale technologii do tworzenia nowych miejsc pracy, nowych zadań i zawodów.

Dlatego najnowszy raport CPP UEK poświęcony został właśnie analizie szans i zagrożeń jakie niesie za sobą cyfryzacja rynku pracy. Autorzy skupili się na tym jak pandemia zmieniła relacje rynkowe i społeczne tym samym wpływając na konieczność opracowania nowych relacji pracowniczych.

Zdaniem ekspertów cyfryzacja i automatyzacja sprzyjają również zmniejszaniu zasięgu outsourcingu. Rosnąca produktywność pracy wpływa na obniżenie jej kosztów co oznacza, że opłacalne staje się przywracanie zawodów i zadań dotychczas przerzucanych do krajów o niskim poziomie kosztów pracy do krajów wysokorozwiniętych. Mimo, że w krajach wysokorozwiniętych praca jest nadal droga, równocześnie dysponują one szerokim dostępem do wysoko wykwalifikowanej siły roboczej.

Warto również podkreślić, że w obszarze pracy i zatrudnienia odpowiedzią na wyzwania współczesności staje się digitalizacja pracy i tworzenie cyfrowych miejsc pracy (digital workplace). Nowe formy pracy budują efektywną i elastyczną organizację sprzyjającą rozwojowi innowacyjności i stanowiącą odpowiedź świata pracy na zmiany technologiczne i gospodarkę 4.0.

 

Więcej o konsekwencjach zmian jakie na rynku pracy wywołuje wprowadzanie nowych technologii można przeczytać w raporcie, którego pełną treść można znaleźć na naszej stronie w zakładce publikacje.

Czytaj również: