Zachęcamy do lektury raportów i ekspertyz przygotowywanych przez naszych ekspertów.

W odpowiedzi na bieżące wydarzenia społeczno-gospodarcze przez ostatnie kilka miesięcy przygotowaliśmy kilkanaście raportów i ekspertyz dotyczących m.in. stanu polskiej służby zdrowia, zarządzania restrykcjami, stanu mobilności regionalnej w kontekście lokalnej komunikacji pasażerskiej czy sytuacji polskich twórców i artystów w dobie pandemii.

W naszych raportach podejmujemy kluczowe problemy i wyzwania, przed którymi stoją decydenci w obszarze polityk publicznych. Jako akademicki ośrodek badań pragniemy, aby nasze publikacje były nie tylko rzetelnym źródłem informacji, ale także inspiracji i podstawą do formułowania nowych rozwiązań.

W przyszłości będziemy przygotowywać kolejne materiały, dlatego już teraz zachęcamy do śledzenia naszej zakładki PUBLIKACJE.

Zapraszamy do lektury.

Czytaj również: