Na początku marca br. opublikowaliśmy raport „W poszukiwaniu bezpiecznej przystani” podejmujący problematykę rozwoju polskiego sektora IT w kontekście relokacji pracowników z Białorusi. Tym razem przedstawiamy komentarz ekspertów CPP UEK opracowany na podstawie najnowszych danych.

Wstępne badania przeprowadzone w 2020 roku pokazywały, że dużą popularnością wyjazdów białoruskich informatyków mogła cieszyć się Ukraina. Na początku 2021 rok ukazały się badania portalu „IT w Białorusi” dotyczące migracji białoruskich informatyków, które wskazywały, że to Polska stała się głównym celem emigracji białoruskich specjalistów. Badania te wskazywały także, że do kwietnia 2021 r. z Białorusi mogło wyjechać 15% informatyków.

Jednocześnie można zaobserwować pewne zmiany jeżeli idzie o plany wyjazdowe Białorusinów. Respondenci w większości deklarują, że nie planują wyjeżdżać z kraju. Prawdopodobnie jest to związane z tym, że najbardziej zmotywowani do wyjazdów już to zrobili.

 

Warto zwrócić również uwagę na to jakiego rodzaju specjaliści wyjeżdżają z Białorusi. Okazuje się, że tymi którzy najchętniej opuszczają kraj są specjaliści wyższego stopnia, co może nie być dobrym prognostykiem dla sektora IT na Białorusi. W tym miejscu należy podkreślić, że ci wysoko wykwalifikowani specjaliści mogą być cennymi pracownikami w krajach docelowych migracji.

Bardzo interesujące są odpowiedzi ankietowanych pytanych o możliwy powrót do kraju. Prawie 33% informatyków nie zdecydowało jeszcze, czy i kiedy wrócić na Białoruś. Jedna trzecia specjalistów, którzy wyjechali, nie wyklucza możliwości powrotu, ale pod warunkiem, że sytuacja w kraju wróci do normy. W​większość w tej kategorii jest gotowa czekać nie dłużej niż rok lub dwa na normalizację, 4 osoby stwierdziły, że i tak wrócą: za granicą czują się niekomfortowo. 30% nie wróci w ogóle.

 

Więcej o polityce relokacji pracowników białoruskiego sektora IT, jej wpływie na poprawę innowacyjności polskiej gospodarki oraz perspektywach i rekomendacjach dla Polski można przeczytać w naszym raporcie, którego pełną treść można znaleźć w zakładce publikacje.

Czytaj również: