Polski system zarządzania kryzysowego okazał się zbyt mało elastyczny oraz niewystarczająco sprawny. Pandemia ujawniła deficyty systemu w zakresie aktualnej informacji o sytuacji w lokalnych społecznościach, o bieżących potrzebach oraz możliwościach dostarczenia odpowiedniego, szybkiego wsparcia tym, którzy go najbardziej potrzebują. 

Zespół ds. Regionalnych Sieci Adaptacji (RSA) powstał w odpowiedzi na skomplikowaną sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju i na świecie wywołaną pandemią COVID-19. Skala problemu uwydatniła niedostatki systemu zarządzania kryzysowego oraz ograniczenia funkcjonalne możliwości działania państwa i jego agend.

Dlatego w ramach prac ww. zespołu, Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2020 r. opublikowało raport pt. „Regionalne Sieci Adaptacji”. Autorzy raportu – bazując na analizie sytuacji w warunkach pandemii – sformułowali propozycję rozwiązania, którego celem miała być poprawa działań JST w warunkach kryzysowych, poprzez angażowanie w działania antykryzysowe organizacji pozarządowych.

W oparciu o wypracowaną koncepcję RSA, zespół działający w ramach CPP UEK opracował procedurę tworzenia na poziomie gminy Lokalnej Sieci Adaptacji (LSA). W pierwszym kwartale 2021 roku przygotowany został Poradnik LSA.  

29 marca 2021 rozpoczęło się pilotażowe wdrożenie koncepcji LSA w gminie Skawina. Pilotaż ten będzie realizowany w kilku małopolskich gminach. Jego celem jest przetestowanie procesu implementacji LSA oraz wstępna ocena efektów, jakie wdrożenie tego rozwiązania ma przynieść samorządom.

Pełną treść raportu dot. RSA można znaleźć w zakładce publikacje.

Czytaj również: