Stanisław Mazur członek rady Centrum Polityk Publicznych

prof. UEK, dr hab. Stanisław Mazur

Doktor habilitowany nauk o polityce, profesor UEK, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Specjalizuje się w politykach publicznych, administracji publicznej i zarządzaniu instytucjami publicznymi. Działa w International Public Policy Association.

Członek Komitetu Sterującego ds. Rozstrzygnięć Strategicznych w ramach prac nad Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” oraz Rady Programowej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie. W latach 2009-2015 działał w Radzie Służby Cywilnej przy Prezesie Rady Ministrów. Od 2008 r. do 2012 r. pracował w Zespole ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. W latach 2007-2009 był prezesem Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie. Był dziekanem Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Redaktor naczelny kwartalnika „Zarządzanie Publiczne/Public Governance”.

Autor ponad 150 opracowań naukowych publikowanych w wydawnictwach krajowych (m.in. PWN, Scholar) oraz zagranicznych (Routledge, Peter Lang Publishing, Cambridge University Press, Oxford University Press), a także przeszło 130 ekspertyz z szeroko rozumianych polityk publicznych i zarządzania publicznego.


 

Czytaj również: