Piotr Kopyskiciń dyrektor Centrum Polityk Publicznych

dr Piotr Kopyciński

Doktor nauk ekonomicznych, dyrektor Centrum Polityk Publicznych oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (w latach 2014-2016 oraz od 2020 r.).

Absolwent specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2005 r.). Od października 2014 r. adiunkt w Katedrze Gospodarki Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Ekspert w wielu projektach badawczo-wdrożeniowych w zakresie analizy polityk publicznych, innowacyjności oraz rozwoju regionalnego i lokalnego, a także autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w tych obszarach. Członek Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2013-2020.


 

Czytaj również: