Krzysztof Głuc członek rady Centrum Polityk Publicznych

dr Krzysztof Głuc

Dyrektor Departamentu Zasobów i Rozwoju na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, wcześniej dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej (w latach 2016-2020).

Absolwent historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, doktorat w National Louis University w Chicago/USA, ukończył też studia podyplomowe w zakresie „Prawnych i finansowych aspektów nadzoru właścicielskiego” w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu oraz „Współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Ekspert w wielu projektach rozwojowych na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego angażujących instytucje samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz firmy. Specjalista w zakresie zarządzania projektami infrastrukturalnymi współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.


 

Czytaj również: